Kogu täishinnaga kaup -24% (Soodus rakendub ostukorvis)

HEAD VABARIIGI 106. AASTAPÄEVA!

Tagastamise vorm

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

 

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

 

— Kellele: Militarist OÜ (16459156), Tallinn, Tapri 5, 11415

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)  — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)  — Tarbija nimi / tarbijate nimed  

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid 

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)  — Kuupäev 

 

 

 (*) Mittevajalik maha tõmmata.