Poes võib esineda veel väiksemaid vigu, andke meile neist teada pood@militarist.ee

Tagastamise vorm

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

 

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

 

— Kellele: Militarist OÜ (16459156), Tallinn, Tapri 5, 11415

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)  — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)  — Tarbija nimi / tarbijate nimed  

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid 

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)  — Kuupäev 

 

 

 (*) Mittevajalik maha tõmmata.